Friday , August 19 2022

Recension: Woman at war (Film)[ad_1]

Hon har idolbilder av Gandhi och Mandela, det förra seklets stora fridsfurstar, på väggen ovanför pianot. Ändå är kördirigenten Hall, som titeln låter meddela, en kvinna som väljer kriget. Hon menar att det finns lagar som står över lagarna, det vill säga: ibland har nöden ingen lag eftersom den är så akut och alarmerande. Hon bara måste åsidosätta demokratiskt fattade beslut och resonerar alltså ungefär som Donald Trump gör ifråga om ett nationellt nödläge.

Men det är i stort sett allt vi vet om hennes bevekelsegrunder; "Woman at war" ger henne inte tillfälle att utveckla sina rättsfilosofiska resonemang, och inte heller anser den det mödan värt att alls argumentera ifråga om konflikten mellan miljöhänsyn och välstånd. Den utgår helt enkelt från att företrädare för en industri som fikar efter utländska investeringar per definition är fähundar.

[ad_2]
Source link