Wednesday , April 14 2021

Podozrivá ťažba v bratislavských lesoch: lesníci vraj porušili dohoduŤažba v bratislavských lesoch mala počkať, kým nebudú známe výsledky štúdie o vplyve ťažby na ich rekreačnú funkciu. Štátny podnik Lesy SR však dohodu nedodržal a začal ťažiť. Tvrdí však, že je to len nevyhnutná obnovná ťažba.

V lesoch v Malých Karpatoch okolo Bratislavy bol ešte do včerajšieho dňa čulý pracovný ruch. Štátny podnik Lesy SR spustil ťažbu v bratislavských lesoch na Vydrici a Devínskej Kobyle ešte v októbri.

Nejde však o spracúvanie kalamitného dreva, ale o plánovanú ťažbu.

Take a look at the napkin, take a look at the poker, and try it out on the roasting story, zastaviť ťažbu v the text of the oblast.

Upozornili na to activate z Iniciatívy Naše Karpaty, podľa ktorých ide o porušenie dohody o obmedzenom výrube. Proti výrubu sa ohradili aj starostovia priľahlých mestských častí.

Ministerstvo pôdohospodárstva pod tlakom verejnosti ešte včera večer ťažbu nariadilo zastaviť.

Štátny podnik Lesy SR tvrdí, že ide len o nevyhnutné kroky v rámci obnovnej ťažby. Na to, prečo porušili dohodu, nereagoval.

Vznikla pracovná skupina

Hoci územie národných parkov na Slovensku v súčasnosti trápi masívna náhodná ťažba, po ktorej často ostanú v lese len holoruby, v bratislavských lesoch je výrub regulárny.

Podľa aktivistov z Iniciatívy Naše Karpaty naplánovali lesníci na tento rok v bratislavských štátnych lesoch najvyšší objem ťažby za posledných 7 rokov (okolo 3-tisíc kubíkov dreva). Boja sa, aby potom nestratili svoj rekreačný účel.

The pôde ministerstva pôdohospodárstva sa preto ešte pred rokom sformovala pracovná skupina, zložená z ministerských úradníkov, ochranárov, ale aj aktivistov z Iniciatívy Naše Karpaty. Svojho zástupcu tam má aj štátny podnik Lesy SR.

"Cieľom bolo dospieť ku kompromisnému riešeniu a zosúladiť hospodárenie lesníkov s rekreačnými potrebami obyvateľov a ochranou prírody," uviedol Marek Páva, zástupca Iniciatívy Naše Karpaty.

V lesoparku znížili ťažbu

V pracovnej skupine Iniciatíva Naše Karpaty opakovane prezentovala, čo konkrétne ľudí v lese hnevá (poškodenie ciest, holiny, pohyb áut a ťažkých mechanizmov, hluk atď) a zároveň navrhovali konkrétne opatrenia a šetrné metódy ťažby dreva.

"Cieľom bolo dostať sa aspoň na takú úroveň, ako má lesopark," povedal pre Aktuality.sk Marek Páva. Lesopark, územie okolo Železnej studničky, Kamzíka a Rače spravujú Mestské lesy v Bratislave, s ktorými sa už v roku 2014 dohodli na výrazne zníženej ťažbe dreva (z 18 tisíc kubíkov na zhruba 7 tisíc). Dôvodom bola práve podpora rekreácie.

Ich snahu vtedy podporilo aj hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj ako ako starostovia dotknutých mestských častí – Karlovka, Devín a Dúbravka.

Poškodzujú cyklotrasy aj turistické chodníky

V štátnych lesoch však podľa aktivistov stále vo veľom ťažia.

"Okrem vysokého objemu ťažby používajú často aj nevhodné spôsoby ťažby, ktorých výsledok laická verejnosť oprávnene vníma ako holorub či holinu. Ťažobné mechanizmy poškodzujú turistické a cyklistické trasy, "opisuje Marek Páva.

Naráža na to, že vyťažené kmene ťahajú po modrej turistickej trase od Dlhých Dielov na Dúbravskú Hlavicu, kde sa v podmočenom teréne už tvoria blatové koľaje. Kamióny odvážajú drevo zase po zelenej cyklotrase, smerom na Dlhé Diely.

Vykonali iba nevyhnutnú obnovnú ťažbu

Ministerstvo pôdohospodárstva síce nariadilo včera po urgencii aktivistov zastavenie ťažby, starostovia priľahlých mestských častí sa dnes voči ťažbe aj tak ohradili.

Lesníci podľa nich v týchto dňoch začali zasahovať aj vo vzácnych rekreačných lokalitách. Tvrdia, že Lesy SR rúbu viac ako 100-ročné vzácne a zdravé duby nad Karlovou Vsou, pri turistickom chodníku v katastri Devína.

Lesy SR sa voči týmto vyjadreniam o ťažbe 100-ročných zdravých stromov ohradili. Podľa ich hovorcu Pavla Machavu vykonali na území prímestských lesov Bratislavy iba nevyhnutné kroky, v rázci tzv. obnovnej ťažby.

Štátny podnik ďalej argumentuje tým, že spôsob, akým sa tieto lesy obhospodarujú, je v súlade s Programom starostlivosti o chránený areál Devínska Kobyla na obdobie rokov 2018 – 2047, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody.

Nedodržali dohodu

Starostovia mestských častí tvrdia, že štátny podnik porušil dohodu o koordinovanom a obmedzenom výrube v lesoch v Bratislave.

"Ministerka Gabriela Matečná v júni odporučila Lesom SR pozastaviť úmyselnú ťažbu a vypracovať štúdiu na posúdenie ich súčasného spôsobu hospodárenia s cieľom zmeniť ho tak, aby bol dôraz kladený na rekreačnú funkciu lesov," uviedol pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Podľa jeho slov sa dohodli aj na tom, v ktorých lokalitách a v akom časovom období môžu lesníci uskutočniť ťažbu tak, aby nebola v rozpore s rekreáciou a ochranou prírody.

Ministerstvo pôdohospodárstva nereagovalo na našu otázku, či o tejto ťažbe vedeli. Zo strany lesníkov však pred touto ťažbou žiadne upozornenie neprišlo.

Štátny podnik LESY SR na porušenie dohody v stanovisku vôbec nereagoval.

O štúdii sa hovorí už dlhšie

Štátny podnik ďalej uvádza, že expertom z Technickej univerzity vo Zvolene zadali v súčasnosti vypracovať štúdiu, ktorá má posúdiť dopady realizácie opatrení programu starostlivosti o lesy na zabezpečenie rekreačnej funkcie bratislavských lesov.

Ministerstvo pôdohospodárstva predpokladá, že po vypracovaní štúdie by sa z hospodárskych lesov mali stať lesy osobitného určenia, dokonca s viacerými bezzásahovými zónami.

Podľa Mareka Pávu z Initiate and Kar Kar Kary sa však or tejto štúdii hovorí už od júna tohto roka. S ťažbou mali lesníci počkať, kým nebudú mať výsledky tejto štúdie. No nepočkali.

Aktuálne je ťažba v lesoch zastavená, podľa Pávu je však otázne, či Lesy SR dodržia slovo, keď ho už niekoľkokrát porušili.

"My budeme naïalej presadzovať dlhodobé zníženie ťažby dreva aspoň na takú úroveň, ako je v Mestských lesoch Bratislava, vyššiu ochranu prírody a preferenciu rekreačnej funkcie lesa," dodáva Páva.


Source link