Tuesday , May 24 2022

V Jablonci provdj uniktn zkrok, prodlou ivot lidem s ndory[ad_1]

<! –->

Prvn gastroenteroanastomzu udlali jablonet lkai letos v kvtnu, v ter 20. listopadu byla na ad u tvrt.

Pacienti s onemocnnm slinivky nebo tlustho steva se mohou vyhnout nronm chirurgickm zkrokm, u kterch hroz pooperan komplikace. Navc jim lkai nemus zavst vvod napklad ze steva, ve je tm bezbolestn a nemocn me po krtkm zkroku odejt teba ji druh den dom.

Zatm posledn pacient byl pod dozorem zhruba dvactky pednch eskch a slovenskch endoskopist a endosonografist, kte v nemocnici mli pravideln workshop.

It works three times a little knockout minute

Opera, kter trv jen nkolik destek minut, spov jednodue eeno v zaveden takzvanho stentu mezi dva neprchoz orgny. Stent je podle Vladimra Noska, prime gastroenterologickho oddlen jabloneck nemocnice, jaksi inkovit pokovovan trubika.

Dve byli pacienti, kterm se ucpvalo napklad stevo, dvanctnk i luov cesty, odsouzeni k chirurgickmu zkroku. V poslednch letech meme tyto operace nahradit endoskopicky. Jde o metody, kter jsou velmi elegantn, efektivn a rychl. Udlme takov spojky, kter se zavedou bu mezi aludek a stevo, anebo mezi aludek i dvanctnk a luov cesty. Tudy pak me proudit potrava a tekutiny, vysvtluje Nosek.

Tm nahradme operaci a pacient se me velmi rychle dostat do domc pe.

Slovk Rastislav Kunda psobc v Dnsku, svtov uznvan odbornk na navigovan anastomzy, dodv, e nov metoda pomh vrazn tak pacientm s nevylitelnmi zhoubnmi ndory.

Mme u njak data, kter nm and, e vrazn pomhme zlepovat jejich ivot. Dovaj se zkrtka dle. Jejich diagnza je sice nadle tristn, ale kvalita jejich ivota se vrazn zvyuje. Pacienti asto ani nevyaduj celkovou anestezii a mnohdy jet ten den odchzej dom. Pi klasickch chirurgickch operacch byl pacient pot jet minimln tden hospitalizovn a nepijmal tm dnou potravu. To te miz, vysvtluje Rastislav Kunda.

Lka: Slinivka on hardwarem lidskho tla

Lkaka Jiina Pintov z jabloneckho gastroenterologickho oddlen k, e mezi nejastj piny problm se aludkem i slinivkou pat nezzen zpsob ivota. Jsou to teba alkoholick excesy, patn dieta, ale me to bt i tm, e vycestuj kamnky ze luovodu do luovch cest, anebo jde o ndorov onemocnn, popisuje Pintov.

Rastislav Kunda dodv, e si mlokdo uvdomuje, e slinivka je jaksi hardware lidskho tla.

Do nj se ukld vechno, co jsme kdy sndli, vypili i vykouili. Ned se to resetovat a kdy se ten hardware pepl, je zle, upozoruje odbornk.

Zkroky, kdy lkai ve popsanou metodou jako zatm jedin v esku propsili aludek se stevem, provedli v Jablonci vetn ternho tyi.

luov drene ale napklad provdme ji celkem rutin posledn ti, tyi roky. U jsme na njakch dvaceti zkrocch ron. Jsme ale limitovni finann, stenty jsou toti velmi drah a pojiovna je neproplc. Take jsme rdi, kdy veden nemocnice najde prostedky a my meme tyto zkroky provdt, uzavr Vladimr Nosek.

<! –->

[ad_2]
Source link